O zakładzie

W Zakładzie Mikroelektroniki Organicznej poszukiwane są nowe materiały organiczne do wytwarzania paneli elektroluminescencyjnych, elementów optycznych, przełączników światła, fotowoltaicznych ogniw, polaryzacyjnych siatek dyfrakcyjnych oraz układów optycznie nieliniowych. Innym problemem jest konstrukcja paneli elektroluminezujacych emitujących światło białe jako oszczędnych źródeł energii elektrycznej.

Stosowane metody pomiarowe: foto i elektroluminescencja, widma rozdzielone w czasie, termoluminescencja, termicznie stymulowane prądy, wyznaczanie głębokich poziomów metodą niestacjonarnych przebiegów pojemności (DLTS) jak i ładunku (Q-DLTS), fotoprzewodnictwa, pomiary ruchliwości metodą Van der Pauwa i czasów przelotu (TOF).

Struktura

Kontakt

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz
dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw.
e-mail: wbala@fizyka.umk.pl
tel. 52 32 16 166 w. 51

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-090 Bydgoszcz,

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 52 32 16 166 w. 51